Fermerlər

 • «XURMA BAĞI»

  “Təsərrüfatımda bütün ağacları özüm əkmişəm, onlara heç vaxt kimyəvi gübrə vermirəm"

 • «YASTIBULAQ»

  "Təsərrüfatımda hər şey təbiidir. Ehtiyacımız olan və bacardığımız hər bir şeyi özümüz yetişdiririk"

 • «QAYMAQÇI»

  “Hazırladığımız camış qaymağının dadına digər təsərrüfatlarda rast gəlmək mümkün deyil"

 • «BALKƏSƏN»

  "Bizim baldan bir dəfə dadan artıq başqa ballardan yemək istəməz”

 • «BALÇILI»

  "Təsərrüfatımızın ən geniş tanınmış məhsulu qara turpdur"

 • «MORUQÇU»

  "Kəndimizin torpağı moruğun yetişdirilməsi üçün çox əlverişlidir. Bu bitki burada bol və ləzzətli məhsul verir"

 • «DAĞ MOTALI»

  "Bizim üçün təsərrüfatçılıq təkcə iş və gəlir mənbəyi deyil, o cümlədən həyat tərzimizdir"

 • «GÜLÜSTAN»

  "Toyuq, qaz, ördək və hind quşlarımıza yalnız təbii və sağlam yem veririk"

 • «ÇAY SAHİLİ»

  "Təsərrüfatımız təbii çay suları və artezianlar vasitəsilə suvarılır"

 • «CAMIŞ FERMASI»

  "Camışlarımız təbii şəraitdə saxlanılır və yalnız ekoloji təmiz yem ilə qidalanır"

 • «MEŞƏ BALI»

  “Arılarımızdan əldə etdiyimiz arı südü, arı zəhəri, çiçək tozu və propolis insan sağlamlığı üçün çox faydalıdır”.

 • «YAŞIL OBA»

  "Dağın ətəyində yetişdirilmiş meyvələrimiz həm dadı, həm də təbiiliyi ilə seçilir"

 • «ÜÇTƏPƏ»

  "Təsərrüfatımız təmizliyinə görə seçilir və ən yüksək standartlara cavab verir. Məqsədimiz kəmiyyət deyil, keyfiyyətdir!"

 • «ZAQAÇAY»

  "Zaqatala çayı mülayim iqlimdə və dağətəyi ərazidə yetişdirildiyinə görə öz spesifik dadı ilə başqa çaylardan seçilir"

 • "ZƏFƏRAN"

  "Abşeron torpağında ən təbii və yüksək keyfiyyətli zəfəran məhz bizdə yetişdirilir"

 • «GİLAS BAĞI»

  Meyvə bağımda ağaclara xüsusi qulluqla və qayğı ilə yanaşıram. Buna görə də meyvələrim keyfiyyətinə görə fərqlənir.

 • «BALLI YOXUŞ»

  Biz neçə nəsildir balçılıqla məşğul oluruq. Mən uşaq olanda babamın, atamın Laçında arıları var idi, indi mənim övladlarım da bu iş ilə məşğuldurlar.

 • «HEYVALI»

  «Heyvalı» təsərrüfatında yalnız təbii üsullarla ənənəvi Ağdaş heyvaları yetişdirilir.

 • «NARÇI»

  "Biz ata-babadan Göyçayda nar yetişdiririk."

 • «ORDUBADİ»

  "Biz yalnız yerli meyvələri "ecodry" texnologiyası əsasında isti hava dövriyəsi ilə İSO sertifikatı olan avadanlıqda heç bir kimyəvi qatqı qatılmadan quruduruq"

 • «LƏNKƏRANİ»

 • «ZEYTUNLUQ»

  Təsərrüfatımızda heç bir qatqı olmadan, Hövsanda yetişən təbii Abşeron zeytunundan turşu, zeytun yağı və zeytun mürəbbəsi hazırlayırıq.