Obanatur,sağlam və orqanik qidanı hədəf seçmiş yeni start-up, mart ayının 17-də xidmətə başladı.